សិក្ខាសាលា ស្តីពី គ្រូបង្គោលអប់រំបរិស្ថាន
14 October 2016

នៅថ្ងៃទី ១០ ដល់ ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៦ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថាន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលអប់រំបរិស្ថាន នៅមន្ទីរបរិស្ថាន​ខេត្តកែប​ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ​លើជំនាញអប់រំបរិស្ថាន​ក្នុង​ការចូលរួមចំណែក​អភិវឌ្ឍធានធានមនុស្សលើ​វិស័យបរិស្ថាន​។ សិក្ខាសាលានេះ ស្ថិតក្រោម​អធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តម សាបូ អូហ្សាណូ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន និង​ឯកឧត្តម​ ងិន ងិនដា អភិបាលរងខេត្តកែប​ ដែលមាន​ការចូលរួមពីមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ​មកពីក្រសួងបរិស្ថាន មន្ទីរបរិស្ថាន​ និង​មន្ទីរពាក់ព័ន្ធក្នុង​ខេត្តកែបប្រមាណ​ ៤០រូប។​

អត្ថបទដែលទាក់ទង

24 November 2017
ខេត្តកំពង់ចាម៖ ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថាន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការអប់រំបរិស្ថានសម្រាប់គរុសិស្ស...

08 September 2017
                ថ្ងៃ​ទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ចំណេះដឹង និង​ព័ត៌មានបរិស្ថាន​ ក្រសួងបរិស្ថាន​បាន​រៀបចំ​ “វេទិកាយុវជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជជែកពិភាក្សា​អំពីបញ្ហា​បរិស្ថាន​ ឆ្នាំ​២០១៧” វគ្គពាក់កណ្ដាល​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ...

31 August 2017
             ក្រសួងបរិស្ថាន បានកំពុង​រៀបចំ​ “វេទិកាយុវជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជជែកពិភាក្សា​អំពីបញ្ហា​បរិស្ថាន​ ឆ្នាំ​២០១៧”...