យុទ្ធនាការអប់រំបរិស្ថាន ស្តីពី «ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការចោលសំណល់រឹង សំរាម ចំពោះសុខភាព និងបរិស្ថាន»
25 March 2019

 នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ​ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ក្រោមគម្រោងផ្សព្វផ្សាយស្តីពី បច្ចេកទេសដ៏ប្រសើរដែលអាចរកបាន (BAT) និងការប្រតិបត្តិដ៍ប្រសើរ (BEP) របស់អង្គការ UNIDO ស្តីពី ការបញ្ឃប់សកម្មភាពដុតតាមទីវាល (POPs)  បានធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថាន​ ស្តីពី​ "ផលប៉ះពាលបណ្តាលមកពីការចោលសំណល់រឹង ​សំរាមចំពោះសុខភាព និងបរិស្ថាន" ដែលធ្វើឡើងនៅសង្កាត់អូរម៉ាល់ ​និងសង្កាត់វត្តគរ ​ខេត្តបាត់ដំបង។ ដោយមានការចូលរួមពីអភិបាលរងក្រុង ​ចៅសង្កាត់ យុវជនសសយកខេត្ត មន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត តំណាងអង្គាដៃគូ​ មន្ត្រីសាលាក្រុង ​ប្រម៉ាន១២០នាក់។ ​យុទ្ធនាការនេះបានធ្វើសកម្មភាពបែកចែកក្រុមជាពីរក្រុមដោយកក្រុមទី១ ទៅសង្កាត់វត្តគរ និងក្រុមទី២ទៅសង្កាត់អូរម៉ាល់ ​ដើររើសសំរាម និងអប់រំប្រជាជននៅក្នុងសង្កាត់អំពីការគ្រប់សំណល់រឹង និងសំរាមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងការដុតតាមទីវាល ឫកប់ក្នុងដីដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងបរិស្ថាន។​ 

 

អត្ថបទដែលទាក់ទង

28 March 2019
 ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តបាត់ដំបង នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គចំណេះដឹង និងព័ត៌មាន បរិស្ថាន  សហការជាមួយអង្គការ UNIDO បាន រៀបចំយុទ្ធនាការ អប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានក្រោមប្រធានបទស្តីពី "ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពី ការចោលសំរាមសំណល់រឹង ចំពោះសុខភាព នឹងបរិស្ថាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា សំអាង អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងបរិស្ថាន...

25 March 2019
 នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ​ឆ្នាំ២០១៩នៅអនុវិទ្យាល័យដំរីស ខេត្តបាត់ដំបង នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ជាមួយ​គម្រោង​ផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី​ បច្ចេកទេស​ដ៏ប្រសើ​រដែ​ល​អាច​រកបាន​ (BAT) និង​ការ​ប្រតិបត្តិ​បរិស្ថាន​ដ៏​ប្រសើរ​ (BEP)​ចំពោះ​សកម្មភាព​ដុត​តាម​ទីវាល​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​តាម​ អនុសញ្ញាស្ដុក​ខុម​ស្ដីពី​សារធាតុ​ពុល​សរីរាង្គ​មិន​ងាយ​បំបែក​ធាតុ (POPs)...

28 February 2019
កាលពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ លោកស្រី កាមេឡា សេនទីណូ (Camela CENTENO) មន្ត្រីអភវឌ្ឍផ្នែកឧស្សាហកម្មនៃអង្គការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រជាជាតិ (UNIDO) បានធ្វើទស្សនៈកិច្ចទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង អមដោយក្រុមការងារក្រសួងបរិស្ថាន...