យុទ្ធនាការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថាន ស្តីពី «ផលប៉អពាល់បណ្តាលមកពីការចោលសំណល់ សំរាម ចំពោះសុខភាព និងបរិស្ថាន»
25 March 2019

 នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ​ឆ្នាំ២០១៩នៅអនុវិទ្យាល័យដំរីស ខេត្តបាត់ដំបង នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ជាមួយ​គម្រោង​ផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី​ បច្ចេកទេស​ដ៏ប្រសើ​រដែ​ល​អាច​រកបាន​ (BAT) និង​ការ​ប្រតិបត្តិ​បរិស្ថាន​ដ៏​ប្រសើរ​ (BEP)​ចំពោះ​សកម្មភាព​ដុត​តាម​ទីវាល​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​តាម​ អនុសញ្ញាស្ដុក​ខុម​ស្ដីពី​សារធាតុ​ពុល​សរីរាង្គ​មិន​ងាយ​បំបែក​ធាតុ (POPs) របស់អង្គការ UNIDO បានធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានស្តីពី​ "ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីការចោលសំណល់រឹង ​សំរាមចំពោះសុខភាព​ និងបរិស្ថាន"។ យុទ្ធនាការនេះ ដឹកនាំដោយប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត តំណាងសាលាក្រុង បាត់ដំបង និងដៃគូផ្សេងៗ សរុប៧០ នាក់ ។ ក្រុមការងារបានធ្វើសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖ ១) កម្មវិធីបើក ​មតិស្វាគមន៍របស់នាយិកា​ ចណាបអារម្មណ៍តំណាងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត និងបើកកម្មវិធីដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន២)បទបង្ហាញលោកគ្រូឧទ្ទេស មកពីនាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន លើការគ្រប់គ្រង ទុកដាក់​ និងការញែកសំណល់ទៅតាមប្រភេទ៣)សកម្មភាពដើរើសសំរាមសំអាបរិវេណសាលារៀន ៤)បង្រៀនអនុវត្តជាក់ស្តែងពីការញ៉ែកសំរាមទៅតាមប្រភេទ 
យុទ្ធនាករអប់រំនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀនដល់សិស្សាុនសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អំពីវិធីសាស្រ្តងាយៗក្នុងការញែកសំណល់រឹង សំរាមទៅតាមប្រភេទរបស់វា ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន និងដើម្បីបណ្តុះស្មារតីការស្រលាញ់ ថែរក្សា និងការពារបរិស្ថាន។ 
Sem Savuth

អត្ថបទដែលទាក់ទង

28 March 2019
 ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តបាត់ដំបង នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គចំណេះដឹង និងព័ត៌មាន បរិស្ថាន  សហការជាមួយអង្គការ UNIDO បាន រៀបចំយុទ្ធនាការ អប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានក្រោមប្រធានបទស្តីពី "ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពី ការចោលសំរាមសំណល់រឹង ចំពោះសុខភាព នឹងបរិស្ថាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា សំអាង អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងបរិស្ថាន...

25 March 2019
 នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ​ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ក្រោមគម្រោងផ្សព្វផ្សាយស្តីពី បច្ចេកទេសដ៏ប្រសើរដែលអាចរកបាន (BAT) និងការប្រតិបត្តិដ៍ប្រសើរ (BEP) របស់អង្គការ UNIDO...

28 February 2019
កាលពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ លោកស្រី កាមេឡា សេនទីណូ (Camela CENTENO) មន្ត្រីអភវឌ្ឍផ្នែកឧស្សាហកម្មនៃអង្គការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រជាជាតិ (UNIDO) បានធ្វើទស្សនៈកិច្ចទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង អមដោយក្រុមការងារក្រសួងបរិស្ថាន...