ជំនួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត ពាក់ព័ន្ធការរៀបចំយុទ្ធនាការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានស្តីពី «ផលប៉ះពាល់បណ្តាលពីការចោលសំណល់រឹង/សំរាមចំពោះសុខភាព និងបរិស្ថាន» នៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបង
18 February 2019

 
កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ប្រតិភូក្រសួងបរិស្ថាន ដឹកនាំដោយលោកជំទាវ ងិន លីណា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថាន បានដឹកនាំក្រុមការងារបំពេញបេសកកម្មទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាត់ដំបង ព្រមទាំងតំណាងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត អំពីការរៀបចំយុទ្ធនាការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានស្តីពី «ផលប៉ះពាល់បណ្តាលពីការចោលសំណល់រឹង ឫសំរាមចំពោះសុខភាព និងបរិស្ថាន»។ 
 បេសកកម្មខាងលើ មានគោលបំណងសំខាន់ៗពីរ គឺទី១. ដើម្បីកំណត់ទីកន្លែង ឫសង្កាត់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីរៀបចំយុទ្ធនាការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថាន ២. កំណត់ទីតាំង/ចំណុចឡើងបង្គោលប៉ាណូ និងស្លាសញ្ញាអប់រំបរិស្ថានស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅទីប្រជុំជនមួយចំនួននៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបង។ ជាលទ្ធផលថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត មន្ទីរពាក់ព័នបានគាំទ្រ និងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការខាងលើ ដើម្បីធ្វើឱ្យខេត្តបាត់ដំបងជាខេត្តគំរូលើការទុកដាកើសំណល់ និងសំរាមក្នុងទីប្រជុំជន ដើម្បីធានានូវសុខភាពមនុស្ស និងបរិស្ថាន។រូបភាព៖ លោកជំទាវ ងិន លីណា ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ
 

អត្ថបទដែលទាក់ទង

05 September 2019
នៅថ្ងៃទី០៣-០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន បានសហការជាមួយអង្គការ UNIDO រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី «បច្ចេកទេសចម្រុះក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាម ឫសំណល់រឹង» នៅខេត្តបាត់ដំបង ដោយមានអ្នកចូលរួមពីស្ថាប័ននានាក្នុងខេត្តបាត់ដំប...

01 September 2019
ពីអគាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកមពុជា-កូរ៉េ នៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយ អង្គការ UNIDO បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងមេរៀន ស្តីពីសារធាតុសរីរាង្គមិនងាយបំពែកធាតុ និងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាដ៍ប្រសើរដែលអាចរកបាន...

28 March 2019
 ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តបាត់ដំបង នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គចំណេះដឹង និងព័ត៌មាន បរិស្ថាន  សហការជាមួយអង្គការ UNIDO បាន រៀបចំយុទ្ធនាការ អប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានក្រោមប្រធានបទស្តីពី "ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពី ការចោលសំរាមសំណល់រឹង ចំពោះសុខភាព នឹងបរិស្ថាន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា សំអាង អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងបរិស្ថាន...