“វេទិកាយុវជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបរិស្ថាន ឆ្នាំ២០១៧” វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ
08 September 2017

                ថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ចំណេះដឹង និង​ព័ត៌មានបរិស្ថាន​ ក្រសួងបរិស្ថាន​បាន​រៀបចំ​ វេទិកាយុវជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជជែកពិភាក្សា​អំពីបញ្ហា​បរិស្ថាន​ ឆ្នាំ​២០១៧វគ្គពាក់កណ្ដាល​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ ដោយ​មាន​និស្សិត​​អញ្ជើញ​មក​ពី​៨គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តមសិក្សា​ ​ប្រកួតលើ​ប្រធានបទ​ផ្សេងៗគ្នា​។ ​ជា​លទ្ធផល​​ មាន​និស្សិត​ចំនួន សាកលវិទ្យាល័យ​ និង​១វិទ្យាស្ថាន​បាន​ទទួលជ័យជំនះក្នុង​វគ្គពាក់​កណ្ដាល​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រនេះ​ ហើយពួកគេ​នឹង​ត្រៀម​ខ្លួនចូលរួម​ប្រកួតវគ្គផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​ស្ថានីយ៍​ទូរទស្សន៍ជាតិ​កម្ពុជា​ លើ​ប្រធាន​បទរួមមាន៖  
              - ការអនុវត្តច្បាប់គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិ

              - ទម្លាប់នៃការដុតសំណល់នៅទីចំហរ គួរតែត្រូវបញ្ឈប់

                    - ការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា បណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន
អត្ថបទដែលទាក់ទង

14 October 2016
នៅថ្ងៃទី ១០ ដល់ ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៦ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថាន...

21 September 2016
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថាន...

27 September 2016
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថាន​ ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រោមជំនួយរបស់អង្គការ UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) បានរៀបចំ​ កម្មវិធីប្រកួតថតរូប និងគូរគំនូរក្រោមប្រធានបទបរិស្ថាន...