“វេទិកាយុវជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបរិស្ថាន ឆ្នាំ២០១៧” វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ
08 September 2017

                ថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ចំណេះដឹង និង​ព័ត៌មានបរិស្ថាន​ ក្រសួងបរិស្ថាន​បាន​រៀបចំ​ វេទិកាយុវជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជជែកពិភាក្សា​អំពីបញ្ហា​បរិស្ថាន​ ឆ្នាំ​២០១៧វគ្គពាក់កណ្ដាល​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ ដោយ​មាន​និស្សិត​​អញ្ជើញ​មក​ពី​៨គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តមសិក្សា​ ​ប្រកួតលើ​ប្រធានបទ​ផ្សេងៗគ្នា​។ ​ជា​លទ្ធផល​​ មាន​និស្សិត​ចំនួន សាកលវិទ្យាល័យ​ និង​១វិទ្យាស្ថាន​បាន​ទទួលជ័យជំនះក្នុង​វគ្គពាក់​កណ្ដាល​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រនេះ​ ហើយពួកគេ​នឹង​ត្រៀម​ខ្លួនចូលរួម​ប្រកួតវគ្គផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​ស្ថានីយ៍​ទូរទស្សន៍ជាតិ​កម្ពុជា​ លើ​ប្រធាន​បទរួមមាន៖  
              - ការអនុវត្តច្បាប់គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិ

              - ទម្លាប់នៃការដុតសំណល់នៅទីចំហរ គួរតែត្រូវបញ្ឈប់

                    - ការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា បណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន
អត្ថបទដែលទាក់ទង

24 November 2017
ខេត្តកំពង់ចាម៖ ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថាន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការអប់រំបរិស្ថានសម្រាប់គរុសិស្ស...

31 August 2017
             ក្រសួងបរិស្ថាន បានកំពុង​រៀបចំ​ “វេទិកាយុវជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជជែកពិភាក្សា​អំពីបញ្ហា​បរិស្ថាន​ ឆ្នាំ​២០១៧”...

14 October 2016
ក្រសួងបរិស្ថាន បានកំពុងរៀបចំវេទិកាយុវជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបរិស្ថាន ២០១៦ ដែលជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ដំបូង​បង្អស់​និងក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​សម្រាប់​និស្សិត...